Browse by:

Road 2 Rotterdam: tweede trainingsloop

Het is zaterdag 3 februari 2018. Als ik de gordijnen open, zie ik dat wereld langzaam wordt bedekt met een laagje sneeuw. What?! Dat belooft nog wat voor de komende uren, zeker voor de marathon trainingsloop. Hoe gaan we dat beleven in een winter wonderland? hardlopenmarathon trainingroad to rotterdamRunning

December favorites

Nog maar een paar dagen te gaan en dan zitten we in 2018. Een volle december maand achter de rug. Wat zijn mijn favorieten van de afgelopen maand? decemberfavorietenhardlopennetflixpodcaststv